Kategoria: Testy Hardware-in-Loop (HIL)

  • Jak przygotować test Hardware-in-Loop?

    Testy Hardware-in-Loop (HIL) polegają na wyizolowaniu testowanego urządzenia (DUT = Device under Test, czasami stosowane również UUT = Unit Under Test) od wszystkich zewnętrznych bodźców takich jak dostarczane wiadomości, wartości sygnałów, poziomy elektryczne itd. Następnie urządzenie umieszczane jest w uchwycie testowym, który symuluje wszystkie bodźce/dane wejściowe, oraz mierzy jego wyjścia. Testy HIL to wyjęcie urządzenia…